angleško » slovenski

I . drone [drəʊn] SAMOST no pl

1. drone (sound):

drone pej of a person

2. drone (male bee):

trot m

II . drone [drəʊn] GLAG nepreh.

1. drone (make sound):

brneti [perf zabrneti]

2. drone (speak monotonously):

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文