angleško » slovenski

en·gine [ˈenʤɪn] SAMOST

ˈdie·sel en·gine SAMOST

ˈfire en·gine SAMOST

jet ˈen·gine SAMOST

ˈpis·ton en·gine SAMOST

ˈrail·way en·gine SAMOST

ˈsearch en·gine SAMOST COMPUT

ˈshunt·ing en·gine SAMOST

ˈsteam en·gine SAMOST

1. steam engine (engine):

2. steam engine (locomotive):

ˈtrac·tion en·gine SAMOST

ˈtur·bo en·gine SAMOST

fuel-in·jec·tion ˈen·gine SAMOST

Inter·net ˈsearch en·gine SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文