angleško » slovenski

I . fight [faɪt] SAMOST

2. fight BOXING:

dvoboj m

3. fight MILIT:

bitka ž

4. fight no pl (spirit):

II . fight back GLAG preh.

fight tears:

ˈcock fight SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文