angleško » slovenski

II . fill [fɪl] GLAG preh.

2. fill (pervade, cause to feel):

3. fill NAUT:

napenjati [perf napeti]

4. fill (appoint):

zasedati [perf zasesti]

I . fill in GLAG preh.

1. fill (inform):

2. fill (seal):

3. fill ART:

4. fill (complete):

5. fill (occupy):

II . fill in GLAG nepreh. to fill in [for sb]

I . fill out GLAG preh.

1. fill (complete):

2. fill (add more details):

I . fill up GLAG preh.

1. fill (make full):

2. fill AUTO:

3. fill GASTR:

to fill upsb

II . fill up GLAG nepreh. (become full)

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文