Prevodi za „get“ v slovarju angleško » slovenski (Skoči na slovensko » angleški)

I . get <got, got [or Am usugotten]> [get] GLAG preh.

II . get <got, got [or Am usugotten]> [get] GLAG nepreh.

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文