angleško » slovenski

Prevodi za „gets“ v slovarju angleško » slovenski (Skoči na slovensko » angleški)

I . get <got, got [or Am usugotten]> [get] GLAG preh.

2. get (receive):

get

4. get (deliver):

8. get (earn):

get

9. get (capture):

get
loviti [perf uloviti]

10. get fam (punish):

get
dobivati [perf dobiti]

11. get fam (answer):

odpirati [perf odpreti]

12. get fam (pay for):

get

16. get (hear, understand):

get

17. get (prepare):

18. get (hit):

get

II . get <got, got [or Am usugotten]> [get] GLAG nepreh.

3. get (progress):

4. get (have opportunity):

5. get (must):

6. get fam (start):

7. get (understand):

get along GLAG nepreh.

1. get → get on :

2. get (hurry):

get
get

get around GLAG nepreh.

1. get → get round :

2. get → get about:

get at GLAG nepreh.

1. get fam (suggest):

2. get fam (criticize):

get Brit Aus

3. get (assault):

get

4. get fam (bribe):

get

5. get (reach):

get
prihajati do [perf priti do]
get
dosegati [perf doseči]

6. get (discover):

get

get behind GLAG nepreh.

1. get (support):

get

2. get (be late):

get
get

get by GLAG nepreh. to get by [on/with sth]

I . get down GLAG preh.

1. get (remove):

snemati [perf sneti ]s/z

2. get (depress):

get

3. get (note):

get
get

4. get (swallow):

get

II . get down GLAG nepreh.

1. get from/off:

prihajati dol [perf priti dol ]s/z
iti od [perf oditi od]
vstajati od [perf vstati od]

3. get (start):

I . get in GLAG preh.

1. get fam (find time for):

get

2. get (say):

3. get (bring inside):

get
get

4. get (purchase):

get
kupovati [perf kupiti]
whose turn is it to get the drinks in? Brit fam

5. get (ask to come):

get

6. get (submit):

get
oddajati [perf oddati]

II . get in GLAG nepreh.

1. get (become elected):

get

2. get (enter):

get

3. get (arrive):

get
get
prihajati [perf priti]

4. get (return):

get
vračati se [perf vrniti se]
get

5. get (join):

6. get (make friends with):

get into GLAG nepreh.

1. get (enter):

get
get
prihajati [perf priti]

2. get (have interest for):

get

3. get (affect):

4. get (become involved in):

I . get off GLAG nepreh.

1. get (fall asleep):

2. get (evade punishment):

get
get

3. get (exit):

get
iti [perf oditi dol]
get

4. get (dismount):

get
iti [perf oditi dol]
get

5. get (depart):

get
iti [perf oditi]
get
get

6. get fam (find pleasurable):

II . get off GLAG preh.

1. get (send to sleep):

get

2. get LAW:

get

3. get (send):

get

II . get on GLAG nepreh.

1. get (be friends):

get

2. get Brit (manage):

get

3. get (continue):

get

4. get (age):

get

5. get time:

get

6. get (be nearly):

7. get (criticize):

8. get (arrive at):

prihajati do [perf priti do]

9. get (contact):

10. get (start work on):

get
lotevati se [perf lotiti se]

I . get out GLAG nepreh.

1. get (become known):

2. get Am (in disbelief):

get out [of here]!
get out [of here]!

II . get out GLAG preh.

1. get (bring out):

jemati ven [perf vzeti ven ]iz

2. get (remove):

get

3. get (issue):

get
izdajati [perf izdati]

II . get over GLAG preh.

get idea:

get

II . get round GLAG preh.

1. get (evade):

2. get (deal with):

3. get Brit (persuade):

4. get (invite):

I . get through GLAG nepreh.

1. get (make oneself understood):

2. get (contact):

II . get through GLAG preh.

1. get (use up):

get
get

2. get (finish):

3. get (survive):

5. get (convey):

I . get together GLAG nepreh.

2. get:

get

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文