angleško » slovenski

I . give <gave, given> [gɪv] GLAG preh.

3. give (produce):

dajati [perf dati]
dajati [perf dati]

5. give (admit):

6. give (inclined):

II . give <gave, given> [gɪv] GLAG nepreh.

1. give (donate):

darovati +dat

2. give (bend, yield):

udirati se [perf udreti se]

give away GLAG preh.

1. give (offer for free):

2. give bride:

oddajati [perf oddati]

3. give fig (lose) FBALL:

I . give in GLAG nepreh.

2. give (surrender):

II . give in GLAG preh. (hand in)

give off GLAG preh.

give smell, smoke:

oddajati [perf oddati]

I . give out GLAG nepreh.

2. give (stop working):

II . give out GLAG preh.

1. give (distribute):

razdeljevati [perf razdeliti ]+dat

2. give (announce):

3. give (emit):

oddajati [perf oddati]

give-and-ˈtake SAMOST no pl

1. give-and-take (compromise):

2. give-and-take Am (debate):

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文