angleško » slovenski

II . great [greɪt] PRIS (extremely)

ˈgreat-aunt SAMOST

Great ˈBear SAMOST ASTRON

Great ˈBrit·ain SAMOST

Great De·ˈpres·sion SAMOST HIST

great-ˈgrand·child SAMOST

Great ˈLakes SAMOST pl GEOG

great-ˈun·cle SAMOST

a great while ago PRIS

Geslo uporabnika

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文