angleško » slovenski

I . green [gri:n] SAMOST

1. green no pl (colour):

zelena [barva] ž

2. green GASTR:

greens pl

3. green POL:

the Greens pl
zeleni m pl

bot·tle-ˈgreen PRID

ˈbowl·ing green SAMOST

ˈecoroof, ˈgreen roof, ˈliv·ing roof SAMOST

green ˈcard SAMOST

1. green card Brit:

2. green card Am:

green ˈpep·per SAMOST

green ˈroof SAMOST

green roof → ecoroof:

glej tudi ecoroof

ˈecoroof, ˈgreen roof, ˈliv·ing roof SAMOST

I . pea-ˈgreen SAMOST no pl

II . pea-ˈgreen PRID

vil·lage ˈgreen SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文