angleško » slovenski

II . half [hɑ:f] PRID

III . half [hɑ:f] PRIS

1. half (almost):

3. half (time):

5. half (intensifies negative statement) Brit:

not half fam

half-ˈboard SAMOST Brit

ˈhalf-breed SAMOST

1. half-breed pej! (person):

mešanec(mešanka) m (ž)

ˈhalf-broth·er SAMOST

ˈhalf-doz·en SAMOST, half a ˈdoz·en SAMOST

half-ˈemp·ty PRID

half-ˈfull PRID

half-ˈmast SAMOST at half-mast

ˈhalf-moon PRID

ˈhalf note SAMOST Am MUS

half-ˈprice PRID PRIS

ˈhalf-sister SAMOST

half-ˈtime

half-time SPORTS SAMOST:

ˈhalf-wit SAMOST pej

half-ˈyear·ly PRID PRIS

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文