Prevodi za „it's“ v slovarju angleško » slovenski (Skoči na slovensko » angleški)

5. it subject (referring to later part of sentence):

9. have fam:

13. be:

do-it-yourself → DIY:

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文