angleško » slovenski

I . kid [kɪd] SAMOST

2. kid (young goat):

kid

3. kid no pl (goat leather):

kid
kid

whiz(z) kid SAMOST

ˈkid-friend·ly PRID

kid-friendly programme, place, meal:

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文