angleško » slovenski

left1 [left] GLAG

left pt, pp of leave:

glej tudi leave over , leave out , leave off , leave behind , leave

leave over GLAG preh. usu passive to be left over [from sth]

I . leave off GLAG preh.

2. leave (not put on):

3. leave (not wear):

4. leave (not turn on):

leave behind GLAG preh.

1. leave (not take along):

2. leave (leave traces):

3. leave (no longer participate in):

I . leave [li:v] SAMOST no pl

2. leave (farewell):

slovo n

3. leave (permission, consent):

4. leave (departure):

odhod m

II . leave <left, left> [li:v] GLAG preh.

1. leave (depart from):

odhajati [perf oditi]

3. leave (not take away with):

4. leave (forget to take):

5. leave (let traces remain):

6. leave (cause to remain):

8. leave (not change):

9. leave (not eat):

10. leave (bequeath):

11. leave (be survived by):

12. leave (put off doing):

13. leave (not discuss further):

I . left2 [left] SAMOST

1. left no pl (direction):

2. left (left turn):

3. left (street on the left):

5. left SPORTS:

levica ž

6. left no pl (political grouping):

levica ž

II . left2 [left] PRID

1. left (position, direction):

2. left (political direction):

ˈleft-hand PRID attr

1. left-hand (on sb's left side):

2. left-hand SPORTS:

3. left-hand (in road):

left-ˈhand·ed PRID

1. left-handed (of person):

2. left-handed attr (for left hand use):

left-ˈhand·er SAMOST

1. left-hander (person):

levičar(ka) m (ž)

2. left-hander (curve in road):

zavoj m v levo

3. left-hander (hit):

left-ˈlug·gage SAMOST, left-ˈlug·gage of·fice SAMOST Brit

left ˈwing SAMOST + sing/pl vb the left wing

1. left wing (in politics):

levičarji m pl

2. left wing:

left-ˈwing PRID

left-ˈwing·er SAMOST

out·side ˈleft SAMOST

I . leave [li:v] SAMOST no pl

2. leave (farewell):

slovo n

3. leave (permission, consent):

4. leave (departure):

odhod m

II . leave <left, left> [li:v] GLAG preh.

1. leave (depart from):

odhajati [perf oditi]

3. leave (not take away with):

4. leave (forget to take):

5. leave (let traces remain):

6. leave (cause to remain):

8. leave (not change):

9. leave (not eat):

10. leave (bequeath):

11. leave (be survived by):

12. leave (put off doing):

13. leave (not discuss further):

leave behind GLAG preh.

1. leave (not take along):

2. leave (leave traces):

3. leave (no longer participate in):

I . leave off GLAG preh.

2. leave (not put on):

3. leave (not wear):

4. leave (not turn on):

leave over GLAG preh. usu passive to be left over [from sth]

leave-in [ˈli:vɪn] PRID

ˈleave-tak·ing SAMOST no pl

ma·ˈter·nity leave SAMOST no pl

pa·ˈter·nity leave SAMOST no pl

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文