angleško » slovenski

I . mat·ter [ˈmætəʳ] SAMOST

grey ˈmat·ter SAMOST no pl fam

ˈsub·ject mat·ter SAMOST

mat·ter-of-fact PRID

1. matter-of-fact (emotionless):

2. matter-of-fact (straightforward):

mat·ter-of-factly PRIS

1. matter-of-factly (without emotion):

2. matter-of-factly (straightforwardly):

matt, matte [mæt] PRID

foreign matter SAMOST

Geslo uporabnika

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文