angleško » slovenski

I . out·ˈside SAMOST

1. outside (exterior):

2. outside (external appearance):

3. outside (of pavement):

II . out·ˈside PRID attr

2. outside (external):

3. outside (very slight):

4. outside (highest, largest):

III . out·ˈside PRIS

1. outside (not in building):

2. outside (in open air):

3. outside sl (not imprisoned):

IV . out·ˈside PREDLOG

1. outside (beyond):

izven +gen

2. outside (apart from):

razen +gen

out·side ˈbroad·cast SAMOST

out·side ˈlane SAMOST

1. outside lane AUTO:

2. outside lane SPORTS:

out·side ˈleft SAMOST

out·side ˈline SAMOST

out·side ˈright SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文