angleško » slovenski

I . page1 [peɪʤ] SAMOST

1. page:

list m
stran ž

2. page COMPUT:

stran ž

3. page fig (important event):

list m

II . page1 [peɪʤ] GLAG nepreh.

1. page (read) book, magazine:

I . page2 [peɪʤ] SAMOST

1. page hist (knight's attendant):

paž m

2. page (hotel worker):

paž m

ˈfront-page PRID

ˈfull-page PRID

ˈhome page SAMOST COMPUT

ˈpage lay·out SAMOST

ˈpage proof SAMOST

ˈsports page SAMOST

ˈti·tle page SAMOST

ˈweb page SAMOST, ˈweb·site SAMOST COMPUT

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文