angleško » slovenski

I . past [pɑ:st] SAMOST no pl

2. past LING (in grammar):

past con·ˈtinu·ous SAMOST no pl

past par·ˈti·ci·ple SAMOST

past ˈper·fect SAMOST no pl, past ˈper·fect tense SAMOST no pl

ˈpast tense SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文