angleško » slovenski

I . pay [peɪ] SAMOST no pl

III . pay <paid, paid> [peɪ] GLAG nepreh.

1. pay (give money):

pay

3. pay fig (suffer):

pay back GLAG preh.

1. pay (give back):

pay
vračati [perf vrniti]

2. pay fig (for revenge):

pay in GLAG nepreh.

1. pay LAW:

pay

2. pay (to a scheme):

pay

I . pay off GLAG preh.

2. pay (give money to):

pay

3. pay fam (bribe):

to pay offsb

II . pay off GLAG nepreh. fig fam

I . pay out GLAG preh.

1. pay (spend):

pay

2. pay (give out):

pay

3. pay Brit (take revenge):

II . pay out GLAG nepreh.

1. pay FIN:

2. pay fig (be worthwhile):

pay

pay over GLAG preh.

1. pay Brit (overpay):

pay

2. pay (deduct):

pay
odvajati [perf odvesti]

3. pay (hand over):

pay

ˈback pay SAMOST

ba·sic ˈpay SAMOST

ex·tra ˈpay SAMOST no pl

ˈpay award SAMOST

ˈpay cheque SAMOST, ˈpay check SAMOST

ˈpay claim SAMOST Brit Aus

ˈpay day SAMOST no pl

ˈpay deal SAMOST

ˈpay desk SAMOST

ˈpay freeze SAMOST

ˈpay ne·go·tia·tions SAMOST pl

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文