angleško » slovenski

per·son <people [or -s]> [ˈpɜ:sən] SAMOST

2. person LING (verb form):

oseba ž

ˈcon·tact per·son SAMOST

first ˈper·son SAMOST LING

third ˈper·son SAMOST

1. third person (person):

2. third person LING:

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文