angleško » slovenski

play·er [ˈpleɪəʳ] SAMOST

2. player (musical performer):

3. player dated (actor):

protagonist(ka) m (ž)

4. player (playback machine):

5. player POL (participant):

ˈball play·er SAMOST Am

cas·ˈsette play·er SAMOST, cas·ˈsette re·cord·er SAMOST

CˈD play·er SAMOST

ˈrec·ord play·er SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文