angleško » slovenski

I . price [praɪs] SAMOST

2. price (forfeit):

cena ž fig

ˈbar·gain price SAMOST

ˈclos·ing price SAMOST

ˈcost price SAMOST

I . ˈcut-price PRID

II . ˈcut-price PRIS

ˈgo·ing price SAMOST

1. going price (market price):

2. going price (current price):

half-ˈprice PRID PRIS

ˈpiece price SAMOST

ˈprice brack·et SAMOST

ˈprice con·trol SAMOST

ˈprice cut SAMOST

ˈprice fix·ing SAMOST no pl

ˈprice freeze SAMOST

ˈprice-goug·ing SAMOST no pl

ˈprice in·dex SAMOST

ˈprice-led PRID attr

ˈprice list SAMOST

ˈprice range SAMOST

ˈprice tag SAMOST, ˈprice tick·et SAMOST

1. price tag (label):

listek m [or nalepka] ž s ceno

2. price tag fam (cost):

vrednost ž +gen

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文