angleško » slovenski

rat·ing [ˈreɪtɪŋ] SAMOST

1. rating no pl (assessment):

ocena ž
rating m

2. rating (regard):

3. rating (audience):

ratings pl
ratings pl

4. rating (of financial status):

5. rating (of films):

6. rating (sailor):

ˈcred·it rat·ing SAMOST

ˈjob rat·ing SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文