angleško » slovenski

re·al·ity [riˈæləti] SAMOST

1. reality no pl (the actual world):

reˈ·al·ity show SAMOST

re·al·ity ˈtele·vi·sion SAMOST, re·al·ity TˈV SAMOST

vir·tual re·ˈal·ity SAMOST no pl

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文