angleško » slovenski

sank [sæŋk] GLAG

sank pt of sink:

glej tudi sink into , sink in , sink down , sink back , sink

I . sink into GLAG nepreh. to sink into sth

1. sink (go deeper into):

potapljati se v [perf potopiti se v]

2. sink (be absorbed):

vpijati se v [perf vpiti se v]

4. sink (pass gradually into):

padati [perf pasti]

I . sink in GLAG nepreh.

1. sink (into a surface):

vnikati [perf vnikniti]

2. sink (be absorbed):

vpijati se [perf vpiti se]

II . sink in GLAG preh.

1. sink (force into):

2. sink (invest):

3. sink (engrave):

sink down GLAG nepreh.

1. sink (descend gradually):

2. sink (go down):

padati [perf pasti]

sink back GLAG nepreh.

2. sink (relapse):

I . sink [sɪŋk] SAMOST

1. sink (kitchen sink):

2. sink (washbasin):

3. sink (cesspool):

4. sink (sewer):

odtok m

5. sink GEOL:

kotanja ž
globel ž
vrtača ž

6. sink TELEC:

III . sink <sank [or sunk], sunk> [sɪŋk] GLAG preh.

1. sink (cause to submerge):

2. sink (ruin):

3. sink SPORTS:

5. sink (dig):

vrtati [perf izvrtati]

I . sink [sɪŋk] SAMOST

1. sink (kitchen sink):

2. sink (washbasin):

3. sink (cesspool):

4. sink (sewer):

odtok m

5. sink GEOL:

kotanja ž
globel ž
vrtača ž

6. sink TELEC:

III . sink <sank [or sunk], sunk> [sɪŋk] GLAG preh.

1. sink (cause to submerge):

2. sink (ruin):

3. sink SPORTS:

5. sink (dig):

vrtati [perf izvrtati]

sink back GLAG nepreh.

2. sink (relapse):

sink down GLAG nepreh.

1. sink (descend gradually):

2. sink (go down):

padati [perf pasti]

I . sink in GLAG nepreh.

1. sink (into a surface):

vnikati [perf vnikniti]

2. sink (be absorbed):

vpijati se [perf vpiti se]

II . sink in GLAG preh.

1. sink (force into):

2. sink (invest):

3. sink (engrave):

I . sink into GLAG nepreh. to sink into sth

1. sink (go deeper into):

potapljati se v [perf potopiti se v]

2. sink (be absorbed):

vpijati se v [perf vpiti se v]

4. sink (pass gradually into):

padati [perf pasti]

ˈsink unit SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文