angleško » slovenski

II . school1 [sku:l] GLAG preh.

1. school (educate):

2. school (train):

I . school2 [sku:l] SAMOST ZOOL

II . school2 [sku:l] GLAG nepreh. ZOOL

ˈboard·ing school SAMOST

com·pre·hen·sive ˈschool SAMOST Brit

ˈdriv·ing school SAMOST

ˈgrade school SAMOST Am

ˈgram·mar school SAMOST

1. grammar school Am (elementary school):

2. grammar school Brit (upper level school):

ˈhigh school SAMOST

ˈlaw school SAMOST esp Am

ˈmo·tor·ing school SAMOST

ˈnight school SAMOST

ˈnurse·ry school SAMOST

I . ˈold school SAMOST approv

II . ˈold school PRID

pa·ro·chial ˈschool SAMOST Am

I . pre-school [ˈpri:sku:l] SAMOST Am Aus

II . pre-school [ˈpri:sku:l] PRID attr

pub·lic ˈschool SAMOST Brit

re·ˈform school SAMOST

ˈrid·ing school SAMOST

ˈschool age SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文