angleško » slovenski

Prevodi za „should“ v slovarju angleško » slovenski (Skoči na slovensko » angleški)

should [ʃʊd] GLAG aux vb

2. should (asking for advice):

should sb/sth ...?
naj kdo/kaj ...?

4. should (expressing futurity):

sb/sth should ...
kdo/kaj bo ...

6. should (rhetorical):

why should sb/sth ...?

8. should (could):

shall [ʃæl, ʃəl] GLAG aux vb

1. shall usu Brit (future):

I shall ...
jaz bom ...

2. shall esp Brit (ought to, must):

I/he/she shall ...
jaz/on/ona naj ...

3. shall (expressing what is mandatory):

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文