angleško » slovenski

III . stop [stɒp] SAMOST

2. stop AVIAT:

odmor m

3. stop TRANSP:

postaja ž
privez m

4. stop (punctuation mark):

stop over GLAG nepreh.

1. stop (stay overnight):

2. stop Brit (stay the night):

3. stop (stay for a short time):

I . stop up GLAG nepreh. Brit (not go to bed)

II . stop up GLAG preh. to stop sth ⇄ up

ˈbus stop SAMOST

full ˈstop SAMOST

1. full stop (punctuation mark):

full stop Brit Aus
pika ž

2. full stop (complete halt):

3. full stop Brit:

stop ˈpress SAMOST no pl

1. stop press (last minute news):

zadnje novice ž pl

2. stop press (space in newspaper):

ˈstop sign SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文