angleško » slovenski

II . strike1 [straɪk] GLAG nepreh.

I . strike2 [straɪk] SAMOST

2. strike (discovery):

3. strike Am also fig (conviction):

obsodba ž

4. strike:

strike Brit (in football)

II . strike2 <struck, struck [or Am alsostricken]> [straɪk] GLAG preh.

2. strike (send by hitting):

to strike a ball FBALL

3. strike usu passive (reach, damage):

6. strike (inflict):

8. strike (give an impression):

to strike sb as ...

9. strike (impress):

10. strike (arouse, induce):

12. strike (manufacture):

13. strike (discover):

17. strike (occur to):

si kdaj pomislil, da ...?

18. strike (ignite):

19. strike (render):

III . strike2 <struck, struck [or Am alsostricken]> [straɪk] GLAG nepreh.

1. strike (reach aim, have impact):

zadevati [perf zadeti]
udarjati [perf udariti]

3. strike (refuse to work):

4. strike (cause suffering):

napadati [perf napasti]

5. strike clock:

strike back GLAG nepreh. also fig

strike down GLAG preh. usu passive

1. strike (knock down):

3. strike usu passive (become ill):

4. strike Am LAW:

to strike down ⇄ a law

strike off GLAG preh. usu passive Brit Aus to strike sb off for sth

I . strike out GLAG preh.

1. strike (delete):

2. strike Am (in baseball):

to strike outsb

strike through GLAG preh. to strike sth through

gen·er·al ˈstrike SAMOST

ˈlight·ning strike SAMOST Brit Aus

ˈstrike ac·tion SAMOST no pl

ˈstrike com·mit·tee SAMOST + sing/pl vb

ˈstrike fund SAMOST

ˈstrike pay SAMOST no pl

no-ˈstrike agree·ment SAMOST

sit-down ˈstrike SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文