angleško » slovenski

Prevodi za „they've“ v slovarju angleško » slovenski (Skoči na slovensko » angleški)

have up GLAG preh.

1. have Brit LAW fam (indict):

2. have (hang):

have over GLAG preh. to have sb over

have on GLAG preh.

2. have (carry):

3. have (know about):

4. have Brit fam (trick):

5. have (plan):

have off GLAG preh.

1. have (have sex):

Brit Aus vulg sl to have it off [with sb]
dol se dati [s kom]

2. have (take off):

slačiti se [perf sleči se]
snemati [perf sneti]

3. have (detach):

have away GLAG preh. Brit sl

have PHRVB have off :

II . have <has, had, had> [hæv, həv] GLAG preh.

5. have (be obliged):

6. have (give birth to):

8. have (hold):

III . have [hæv, həv] SAMOST fam

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文