angleško » slovenski

II . trav·el <-ll- [or Am usu-l-]> [ˈtrævəl] GLAG preh.

III . trav·el [ˈtrævəl] SAMOST

1. travel no pl (travelling):

2. travel pl (journey):

travels pl
pot ž

ˈtrav·el agen·cy SAMOST

ˈtrav·el agent SAMOST

ˈtrav·el al·low·ance SAMOST

ˈtrav·el bu·reau SAMOST

ˈtrav·el cot SAMOST Brit

ˈtrav·el ex·penses SAMOST pl

ˈtrav·el guide SAMOST

ˈtrav·el-sick PRID

ˈtrav·el sick·ness SAMOST no pl

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文