angleško » slovenski

Prevodi za „turn“ v slovarju angleško » slovenski (Skoči na slovensko » angleški)

I . turn [tɜ:n] SAMOST

3. turn (changing point):

4. turn (allotted time):

5. turn ((dis)service):

6. turn (not appropriate):

7. turn (round in coil, rope):

I . turn against GLAG nepreh.

II . turn against GLAG preh. to turn sb against sb/sth

II . turn away GLAG preh.

2. turn (refuse entry):

3. turn (deny help):

I . turn in GLAG preh.

1. turn (give to police etc.):

3. turn fam (to the police):

to turn sbin

4. turn (inwards):

II . turn in GLAG nepreh.

1. turn fam (go to bed):

2. turn (drive in):

zavijati [perf zaviti]

3. turn (inwards):

II . turn off GLAG nepreh. (leave one's path)

II . turn on GLAG nepreh.

1. turn (switch on):

2. turn (attack):

I . turn out GLAG nepreh.

1. turn (work out):

odvijati se [perf odviti se]

2. turn (be revealed):

izkazalo se je, da ...

3. turn (come to):

4. turn (point):

II . turn out GLAG preh.

1. turn (switch off):

zapirati [perf zapreti]

3. turn (empty contents):

4. turn (produce):

5. turn (turn outwards):

I . turn over GLAG nepreh.

1. turn (move):

3. turn engine:

vžigati [perf vžgati]

4. turn Brit (change TV channel):

6. turn (in book):

I . turn up GLAG nepreh.

1. turn (show up):

2. turn (become available):

3. turn (occur in):

4. turn (happen):

II . turn up GLAG preh.

1. turn (increase volume):

navijati [perf naviti]
dajati [perf dati na glas]

2. turn (hem clothing):

robiti [perf zarobiti]

3. turn (point to face upwards):

I . about-ˈface Am Aus, about-ˈturn Brit SAMOST

1. about-face esp MILIT:

II . about-ˈface Am Aus, about-ˈturn Brit GLAG nepreh. MILIT

hair·pin ˈbend SAMOST Brit Aus, hair·pin ˈcurve SAMOST, hair·pin ˈturn SAMOST Am

ˈturn-off [ˈtɜ:nɒf] SAMOST

1. turn-off (sth unappealing):

gnus m
stud m

2. turn-off (sth sexually unappealing):

3. turn-off:

odcep m

U-turn [ˈju:tɜ:n] SAMOST

1. U-turn (of a car):

2. U-turn (change of plan):

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文