angleško » slovenski

II . whole [həʊl] SAMOST

1. whole (entire thing):

a whole
celota ž

2. whole no pl (entirety):

celota ž

3. whole (in total):

as a whole

III . whole [həʊl] PRIS

whole-heart·ed [-ˈhɑ:tɪd] PRID

2. whole-hearted (committed):

whole-tone ˈscale SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文