angleško » slovenski

win·ner [ˈwɪnəʳ] SAMOST

1. winner (sb that wins):

2. winner SPORTS fam (goal):

3. winner fam (successful thing):

ˈcup win·ner SAMOST SPORTS

Nobel ˈprize win·ner SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文