Prevodi za най-много v slovarju bg»angleščina (Skoči na angleščina»bg)

Fraze:

Prevodi za най-много v slovarju angleščina»bg (Skoči na bg»angleščina)

glej tudi far

I.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑːʳ, Am fɑːr] PRIS

II.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑːʳ, Am fɑːr] PRID

I.most [məʊst, Am moʊst] superl of many, much PRID

II.most [məʊst, Am moʊst] superl of many, much PRIS

III.most [məʊst, Am moʊst] superl of many, much ZAIMEK

glej tudi much, many

preoccupation [ˌpriːɒkjʊˈpeɪʃn, Am priːˌɑːkjuːˈ-] SAMOST

III.better1 [ˈbetəʳ, Am ˈbet̬ɚ] SAMOST no pl

glej tudi well2, well1, good

Individual translation pairs

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Pošljite nam jo, želimo si vaših odzivov!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文