Prevodi za по-висок v slovarju bg»angleščina (Skoči na angleščina»bg)

Prevodi za по-висок v slovarju angleščina»bg (Skoči na bg»angleščina)

I.superior [suːˈpɪərɪəʳ, Am səˈpɪrɪɚ] PRID

II.superior [suːˈpɪərɪəʳ, Am səˈpɪrɪɚ] SAMOST

outbid <-bid, -bid> [ˌaʊtˈbɪd] GLAG preh. FIN

glej tudi other, more, less

I.more [mɔːʳ, Am mɔːr] comp of much, many PRID

II.more [mɔːʳ, Am mɔːr] comp of much, many PRIS

III.more [mɔːʳ, Am mɔːr] comp of much, many ZAIMEK

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Pošljite nam jo, želimo si vaših odzivov!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文