Prevodi za по-надалеч v slovarju angleščina»bg

I.further [ˈfɜːðəʳ, Am ˈfɜːrðɚ] PRID comp of far

II.further [ˈfɜːðəʳ, Am ˈfɜːrðɚ] PRIS comp of far

glej tudi far

I.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑːʳ, Am fɑːr] PRIS

II.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑːʳ, Am fɑːr] PRID

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Pošljite nam jo, želimo si vaših odzivov!

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文