Écossais v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Écossais v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Écossais (Écossaise) [ekɔsɛ, ɛz] SAMOST m (ž)

I.écossais (écossaise) [ekɔsɛ, ɛz] PRID

II.écossais SAMOST m

néo-écossais (néo-écossaise) [neoekɔsɛ, ɛz] PRID

Néo-Écossais (Néo-Écossaise) [neoekɔsɛ, ɛz] SAMOST m (ž)

Prevodi za Écossais v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Écossais v slovarju PONS

Prevodi za Écossais v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Écossais(e) [ekɔsɛ, ɛz] SAMOST m(ž)

écossais(e) [ekɔsɛ, ɛz] PRID

glej tudi français, français

Prevodi za Écossais v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Écossais Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文