âgée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za âgée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

âge [ɑʒ] SAMOST m

1. âge (nombre d'années):

Fraze:

glej tudi artère

âgé (âgée) [ɑʒe] PRID

Prevodi za âgée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

âgée v slovarju PONS

Prevodi za âgée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

âgé(e) [ɑʒe] PRID

âge [ɑʒ] SAMOST m

Moyen Âge, Moyen-Âge [mwajɛnɑʒ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za âgée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

âgée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

étudiant(e) m (ž) plus âgé(e)

âgée iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文