ça… v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ça… v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ça1 [sa] ZAIMEK dém

avec ça qu'il ne l'a pas pris slang! iron
rien que ça! iron
is that all! iron
oh, carry on, don't mind me! Brit iron
ça va ou roule inf? (la vie)

ça2 [sa] SAMOST m PSYCH

çà [sa] PRIS

1. CA FIN written abbr → chiffre d'affaires

2. CA ELEC written abbr → courant alternatif

Individual translation pairs

Prevodi za ça… v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ça… v slovarju PONS

Prevodi za ça… v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ça [sa] ZAIMEK dém

glej tudi cela

Individual translation pairs
ça gaze? inf
ça urge! inf

Prevodi za ça… v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ça… Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ça va (comme ça)! inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文