écœurant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za écœurant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

écœurant (écœurante) [ekœʀɑ̃, ɑ̃t] PRID

Prevodi za écœurant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

écœurant v slovarju PONS

Prevodi za écœurant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

écœurant(e) [ekœʀɑ̃, ɑ̃t] PRID

I.écœurer [ekœʀe] GLAG nepreh. (dégoûter)

Prevodi za écœurant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

écœurant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文