éclair v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za éclair v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.éclair [eklɛʀ] PRID inv

II.éclair [eklɛʀ] SAMOST m

III.éclair [eklɛʀ]

Prevodi za éclair v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

éclair v slovarju PONS

Prevodi za éclair v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za éclair v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

éclair Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文