économie v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za économie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.économie [ekɔnɔmi] SAMOST ž

II.économies SAMOST fpl

III.économie [ekɔnɔmi]

IV.économie [ekɔnɔmi]

glej tudi chandelle

chandelle [ʃɑ̃dɛl] SAMOST ž

Prevodi za économie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

économie v slovarju PONS

Prevodi za économie v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

économie [ekɔnɔmi] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za économie v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

économie Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文