économies v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za économies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.économie [ekɔnɔmi] SAMOST ž

II.économies SAMOST fpl

III.économie [ekɔnɔmi]

IV.économie [ekɔnɔmi]

glej tudi chandelle

chandelle [ʃɑ̃dɛl] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za économies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

économies v slovarju PONS

Prevodi za économies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za économies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

économies Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文