écouter v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za écouter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'écouter GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za écouter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

écouter v slovarju PONS

Prevodi za écouter v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

III.écouter [ekute] GLAG povr (s'observer avec complaisance)

Individual translation pairs

Prevodi za écouter v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

écouter Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文