égal v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za égal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.ég|al (égale) <mpl égaux> [eɡal, o] PRID

II.ég|al (égale) <mpl égaux> [eɡal, o] SAMOST m (ž)

III.ég|al (égale) <mpl égaux> [eɡal, o]

Prevodi za égal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

égal v slovarju PONS

Prevodi za égal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.égal(e) <-aux> [egal, o] PRID

II.égal(e) <-aux> [egal, o] SAMOST m(ž)

Prevodi za égal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

égal Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文