élèves v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za élèves v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.s'élever GLAG povr

glej tudi coton

coton [kɔtɔ̃] SAMOST m

élève [elɛv] SAMOST mf

I.élevé (élevée) [elve] GLAG pp

élevé → élever

II.élevé (élevée) [elve] PRID (éduqué)

III.élevé (élevée) [elve] PRID

glej tudi élever

II.s'élever GLAG povr

Prevodi za élèves v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

élèves v slovarju PONS

Prevodi za élèves v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

élève [elɛv] SAMOST mf

élevé1(e) [el(ə)ve] PRID

I.élevé2(e) [el(ə)ve] PRID (éduqué)

II.élevé2(e) [el(ə)ve] SAMOST m(ž)

Prevodi za élèves v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

élèves Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

élèves iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文