éléments v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za éléments v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.élément [elemɑ̃] SAMOST m

1. élément (constituant):

II.éléments SAMOST mpl

III.élément [elemɑ̃]

oligo-élément <pl oligo-éléments>, oligoélément <pl oligoéléments> [ɔliɡoelemɑ̃] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za éléments v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
element CHEM, MAT, RADIO

éléments v slovarju PONS

Prevodi za éléments v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za éléments v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

éléments Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

éléments iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文