élections v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za élections v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

élection [elɛksjɔ̃] SAMOST ž

glej tudi Élection

Individual translation pairs

Prevodi za élections v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

élections v slovarju PONS

Prevodi za élections v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za élections v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

élections Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

élections iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文