équivalent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za équivalent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.équivalent (équivalente) [ekivalɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.équivalent SAMOST m

I.équivaloir à GLAG preh.

II.s'équivaloir GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za équivalent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

équivalent v slovarju PONS

Prevodi za équivalent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za équivalent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

équivalent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文