étages v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za étages v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

étage [etaʒ] SAMOST m

1. étage (d'immeuble):

storey Brit

II.s'étager GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za étages v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

étages v slovarju PONS

Prevodi za étages v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za étages v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

étages Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

étages iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文